Адвокатское Агентство, адвокат Харьков, юрист Харьков

Як оскаржити рішення операторів газорозподільних систем про донарахування об`ємів газу

На практиці, дедалі частіше, зустрічаються випадки зловживання зі сторони операторів газорозподільних систем стосовно звичайних споживачів (домогосподарств). Це  призводить до того, що споживач має сплачувати просто космічні суми за газ який не отримував.

Споживач вимушений захищати свої права у тому числі в судовому порядку. Оскаржити рішення про безпідставне донарахування необлікованих об`ємів природного газу можливо у судовому порядку.

Так, спірна ситуація виникає буквально на рівному місці. Під час звичайної звірки показників лічильника слюсарю постачальника послуг щось не подобається, він під надуманим приводом вилучає та направляє лічильник на експертизу. Або навіть маніпулюючи чи вводячи в оману споживача, представник постачальника газу вказує на необхідність заміни старого лічильника та пропонує підписати документи не надаючи можливість ознайомитись з ними належним чином. Експертиза виявляє незначні або взагалі інші порушення, ніж ті, про які зазначав слюсар, але комісії з розгляду актів про порушення цих підстав виявляється достатньо, щоб донарахувати споживачу необліковані об’єми природного газу. Окрім того, за рахунок споживача мають бути компенсовані витрати зі зняття, транспортування та проведення експертизи лічильника. Погодьтеся, що якось забагато проблем може принести звичайна звірка показників чи перевірка лічильника, за якою кожен із нас спостерігав десятки разів.

Тому з метою убезпечення наших читачів від подібних казусів  вважаємо за необхідне надати юридичні рекомендації, щоб кожен знав про те, як себе поводити в подібній ситуації та яким чином убезпечити себе, та свої гроші.

Як поводити себе під час перевірки лічильника газу

Не перешкоджайте роботі слюсаря, але якщо є можливість-фільмуйте процес перевірки та вимагайте роз’яснення стосовно кожного питання яке у вас виникає та кожної фрази яку він вписує в документи.

Як ми вже зазначали в акті про порушення слюсарем може бути внесено одне порушення, а під час експертизи буде виявлено зовсім інше. Тим не менш це не причина забороняти слюсарю проводити огляд лічильника, навпаки, своєю відкритістю ви зможете довести, що нічого не приховуєте, адже особа яка нічого не порушила і приховувати нічого не буде. На цьому етапі навпаки буде доцільніше проводити відео- та фото-зйомку, (тим паче часто слюсарі вносять запис про проведення власної фото- та відео-фіксації порушення, чого насправді не робить майже ніхто). Таким чином ви убезпечите себе від надуманих подій та фейкових аргументів. Зможете напряму задокументувати які порушення були виявлені та на що посилається слюсар.

Значення інформації яка міститься в Акті про порушення.

Звертайте увагу на те порушення, яке було виявлено слюсарем та з’ясуйте його значення щоб уникнути ситуації в якій буде проводитися «експертиза заради експертизи».

Надзвичайно часто під час проведення перевірок газових лічильників, (особливо якщо вони проводяться нерегулярно) виявляються пошкодження достатньо таки несерйозні, або ж такі, які не призводять до того, що лічильних обраховує об’єми газу неправильно. В такому випадку ці пошкодження стають лише формальним приводом для проведення експертизи, вже під час якої ‘щось обов’язково знаходять’. Наприклад, якщо в слюсаря виникла підозра стосовно цілісності повірочного тавра, то експертиза і має проводитися з метою виявлення дефектів саме повірочного тавра, а не елементів лічильного механізму, стосовно якого швидше за все слюсар не надавав зауважень. У випадку коли жодних сумнівів стосовно порушень конструкції лічильника, у тому числі справності лічильного механізму або порушень у роботі лічильника виявлено не було, при цьому конкретних фактів порушення у його роботі чи ознак несанкціонованого втручання у його роботу, як це передбачено п. 7 гл. 9 розділу Х Кодексу газорозподільних систем акт про порушення  не міститься, то такий недолік щодо обов`язкового змісту акту про порушення свідчить про його необґрунтованість. В такому Акті не зазначені законні сумніви у роботі лічильника газу, що не надає оператору  право демонтувати лічильник та ініціювати проведення експертизи. 

Чи обов’язково бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення ?

Обов’язково спробуйте бути присутнім під час засідання комісії про яку вас мусять повідомити в акті про порушення, а у разі наявності поважних причин не можливості прибуття на засідання комісії направте про це відповідне повідомлення.

Окрім того споживач зобов’язаний бути присутнім під час проведення експертизи. За неможливості бути присутнім під час проведення експертизи споживач може дати письмову згоду у довільній формі на проведення експертизи без його присутності або у присутності уповноваженої ним іншої особи. У разі неприбуття споживача та/або уповноваженої ним особи на експертизу проведення експертизи ЗВТ та/або пломби проводиться без його участі. В акті про порушення обов’язково має бути зазначений час та місце проведення засідання комісії Оператора ГРМ з розгляду акту про порушення складеного стосовно вас. Обов’язково докладіть всіх зусиль щоб бути присутнім на розгляді питання яке вас стосується або залучіть представника. Ваша позиція має звучати! Під час засідання комісії наводьте факти, посилайтеся на фото- та відео-докази,  надавайте детальний опис подій та фраз слюсаря, звертайте увагу за можливості на те, що результати акту про порушення та результати експертизи стосуються різних частин або механізмів лічильника, переконайте членів комісії в тому, що доступ до лічильника завжди надавався слюсарям безперешкодно. А от самі перевірки проводились нерегулярно. Словом, намагайтеся максимально переконати комісію в тому, що ви не втручалися в роботу лічильника з будь-якої причини і не мали такої мети.

За який період здійснюється обрахунок донарахованого об’єму газу?

Звертайте увагу на період стосовно якого здійснюється обрахунок та вимагайте пояснення стосовно того, чому саме цей період було обрано для обрахування.

Частіше за все, комісії з розгляду актів про порушення виносять рішення зовсім не на користь звичайних споживачів. Але навіть в такому випадку вони не можуть аргументувати чому саме за цей певний період здійснюється обрахунок. Будучи присутнім на засіданні комісії запитання стосовно термінів за які здійснюється обрахунок часто ставлять членів комісії у глухий кут адже вони не можуть аргументувати власну позицію своїми домислами, адже це незаконно.

Що має довести Оператор ГРС?

Має існувати прямий причинно-наслідковий зв’язок стосовно того, що пошкодження лічильника  призвели до неправильного або неповного обрахування об’ємів газу. Доведення цього факту покладається на Оператора ГРС.

Однією з ключових вимог яку національні суди вимагають довести від операторів газорозподільних систем під час вирішення цієї категорії справ є наявність причинно-наслідкового зв’язку між пошкодженням лічильника та наслідками у виді неправильно обрахованої кількості спожитого природного газу. Згідно правових висновків Верховного Суду у подібних правовідносинах, зокрема, у постанові від 03.11.2020 у справі № 908/554/19, положення пункту 4 глави 1 розділу І Кодексу ГРС прямо вказує на те, що несанкціонованим є втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу за наявності факту того, що витрата природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується, або інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу.  І це ключ до перемоги споживача. Наприклад, часто можна посилатися на те, що кількість спожитого газу за аналогічний період в минулому році відповідав кількості спожитого газу за вказаний період цього року. Довести  цей факт досить легко, в той же час вагомість такого аргументу надзвичайно значна. Інформація щодо сплати за спожитий газ міститься у квитанціях які клієнт (споживач) має зберігати. Цей факт доводить, що жодним чином показання лічильника не викривлені, а Оператором ГРС не доведені всі складові цивільного правопорушення, отже для притягнення споживача до відповідальності потрібні додаткові докази та аргументи.

Погіршення технічних властивостей лічильника з часом, чия це провина?

Перевірка газового лічильника має здійснюватися оператором газорозподільної системи на регулярній основі, тому необхідно апелювати до того, що саме оператор газорозподільної системи допустив те, що технічні властивості лічильника погіршилися.

Зважаючи на те, що обсяг спожитого газу споживачем вимірюється певною технікою, яка у зв`язку зі спливом часу може втрачати свої технічні характеристики, що впливатиме і на правильність обліку спожитого газу, законодавець зобов`язав Оператора ГРМ проводити відповідні повірки ЗВТ, періодичність яких визначається КГС та самим договором, укладеним із споживачем.

Отже, захистити себе від зловживання з боку Операторів ГРС досить таки просто. Підвищена уважність до деталей, вміння структуровано висловлювати свої думки та відстоювати власну позицію у поєднанні із порадами наведеними вище будуть складати  достатній об’єм знань та вмінь для захисту своїх прав та свобод. Але все ж таки коли не вдалося відстояти позицію перед комісією самостійно, то доцільно буде захищати свої права в судовому порядку написавши позовну заяву про захист прав споживачів до суду який має відповідну юрисдикцію та якому належить підсудність такої категорії справи.